минометная мина

минометная мина
minosvaidžio mina statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė minosvaidžio šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (slopinti, ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Minosvaidžio minos skiriamos pagal korpuso formą – lašo ir cilindro (didelio talpumo) pavidalo; pagal stabilizavimo pobūdį lekiant – sparnuotosios (dauguma) ir sukamosios; pagal paskirtį – pagrindinės (skeveldrinės, ardomosios, skeveldrinės ardomosios ir padegamosios), specialiosios (dūminės, šviečiamosios ir agitacinės) ir pagalbinės (mokomosios, mokomosios treniruojamosios). Minosvaidžio mina susideda iš korpuso, užtaiso, sprogdiklio ir stabilizatoriaus arba sparnų (išsiskleidžiančių minai išlėkus iš vamzdžio). Sukamosios minos ppr. turi iškilimus kreipiamajame žiedelyje, kurie, užtaisant minosvaidį, įeina į vamzdžio graižtvas. Didinant šaudymo nuotolį, naudojamos aktyviosios reaktyvinės minos su reaktyviniu varikliu. Minų skeveldrinė kaunamoji veikmė didesnė negu tokio pat kalibro sviedinių (dėl didelių susidūrimo kampų minų skeveldrinis kaunamasis plotas artimas apskritimui); smūginė minų veikmė mažesnė negu sviedinių (mažesnė minų masė ir jų lėkimo greitis). Todėl pagrindinė minosvaidžio minos paskirtis – taikinių naikinimas skeveldromis. Sukurtos valdomosios minosvaidžio minos su nusitaikančiąja galvute ir kumuliaciniu užtaisu šarvuotiems taikiniams naikinti, pvz., D. Britanijos gamybos 81 mm minosvaidžio mina „Merlin“, Švedijos gamybos minosvaidžio mina „Strix“ ir kt. atitikmenys: angl. mortar mine rus. минометная мина

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Минометная мина — 81 мм (мины) …   Википедия

  • минометная мина — minosvaidžio mina statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Minosvaidžio šaudmuo, susidedantis iš minos, pagrindinio ir papildomų užtaisų, padegamojo įtaiso. Minosvaidžio minos gali būti: skeveldrinės, ardomosios, skeveldrinės… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • мина — 1. МИНА, ы; ж. [франц. mine] 1. Снаряд со взрывчатым веществом, устанавливаемый на поверхности или в глубине (земли, воды), оборудованный устройством, приводящим к взрыву при каком л. (механическом, электрическом, световом и т.п.) воздействии на… …   Энциклопедический словарь

  • мина — I. МИНА I ы, ж. mine f.> нем. Mine, гол. myn. 1. устар. Подкоп, подземный ход под неприятельские укрепления, оборонительные сооружения и проч. с целью их взрыва. БАС 1. Мина, есть дорога подземельная построена с сводами, и наполненная порохом… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Миномётная мина — …   Википедия

  • Миномётный снаряд — 81 мм (мины) …   Википедия

  • Миномёт-лопата — Тип: Страна: СССР История службы …   Википедия

  • Граната — У этого термина существуют и другие значения, см. Граната (значения). Эта статья  о ручной гранате. О гранатомётной гранате см. Гранатомётная граната; о винтовочной гранате см. Винтовочная граната;… …   Википедия

  • Китолов (управляемый снаряд) — КМ 3 «Китолов» Управляемый снаряд «Китолов 2М» …   Википедия

  • Краснополь (управляемый снаряд) — У этого термина существуют и другие значения, см. Краснополь. 3ВОФ64 «Краснополь» Управляемый снаряд «Краснополь» …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”